AAVITA Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Racławicka 15 (53-146 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 3618028

Jednostki - AAVITA Lekarska Przychodnia...

 • AAVITA Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna

  Wrocław, Racławicka 15 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 3618028
  Email: aavita@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zawodowych
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgiczno - ortopedyczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczna - połóżnicza
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia audiologiczna
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wrocław, Racławicka 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia protetyki stamatologicznej
   Wrocław, Racławicka 15     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Wrocław, Racławicka 15     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Racławicka 15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Racławicka 15     
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna pracy
   • Szczepienia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny
   Wrocław, Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy laryngologiczny
   Wrocław, Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny
   Wrocław, Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczny
   Wrocław, Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia