Akademicki Szpital Kliniczny Akademickie Centrum Opieki Stacjonarnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Borowska 213 (50-556 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 071 7331100

Jednostki - Akademicki Szpital Kliniczny...

 • Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  Telefon: 071 7343200
  Email: kol@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  Telefon: 071 7343600
  Email: kst@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klinika Medycyny Ratunkowej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7332979
  Email: sor@aszk.wroc.pl
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Wrocław, Borowska 213     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7364000
  Email: kcz@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
 • Klinika Kardiologii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7364200
  Email: klk@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Kardiologiczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Echokardiograficznych
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG i Badań Czynnościowych
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Pracownia Hemodynamiki
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Angiografia - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia naczyniowa
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia dziecięca
  • Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów Serca i Kardiowerterów
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
 • Klinika Chirurgii Serca

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7364100
  Email: kcs@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pododdział Torakochirurgii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
 • Klinika Okulistyki

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7364300
  Email: klo@aszk.wroc.pl
  • Blok Operacyjny Okulistyczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Laseroterapii Okulistycznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7364400
  Email: knp@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatrycznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja Dializ
   Wrocław, Borowska 213     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Urologia
  • Pracownia Badań Urodynamicznych dla Dzieci
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia urodynamiczna dla dzieci
   • Inne - Urologia dziecięca
  • Zespół domowej dializoterapii
   Wrocław, Borowska 213      Telefon: 071 7364400  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7332200
  Email: kan@aszk.wroc.pl
  • Oddział Angiologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Angiologia
  • Oddział Nadciśnienia Tętniczego
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Diabetologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pracownia Izotopowa
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Izotopowa
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7332003
  Email: kcn@aszk.wroc.pl
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Transplantologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Chirurgicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Chirurgicznej
    Wrocław, Borowska 213     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7332120
  Email: kgs@aszk.wroc.pl
  • Oddział Gastroenterologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Oddział Hepatologii
   Wrocław, Borowska 213     
  • Oddział Chorób Metabolicznych
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chorób metabolicznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  Telefon: 071 7343800
  Email: kcu@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
 • Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7332500
  Email: kln@aszk.wroc.pl
  • Oddział Nefrologiczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Transplantacji Nerek
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Stacja Dializ
   Wrocław, Borowska 213     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół domowej dializoterapii
   Wrocław, Borowska 213      Telefon: 071 7332500  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7331500
  Email: kgp@aszk.wroc.pl
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Borowska 213     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Sala Porodowa
   Wrocław, Borowska 213     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny - Septyczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Histopatologii i Cytologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Ginekologiczny
    Wrocław, Borowska 213     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Ginekologiczny - Septyczny
    Wrocław, Borowska 213     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Histopatologii i Cytologiczna
    Wrocław, Borowska 213     
   • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
    Wrocław, Borowska 213     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
 • Dział Bloków Operacyjnych

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7331111
  Email: dbo@aszk.wroc.pl
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Borowska 213     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Borowska 213     
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Blok Operacyjny
    Wrocław, Borowska 213     
    Blok operacyjny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne
 • Szpital

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3282532
  • Apteka Szpitalna
   Wrocław, Borowska 213     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze
  • Pracownia Spirometryczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Alergologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Transplantologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Angiologia
  • Centralna Izba Przyjęć
   Wrocław, Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Psychiatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Hematologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Angiologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Endokrynologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ginekologia onkologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiochirurgia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Okulistyka
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurochirurgia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Immunologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia onkologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Reumatologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Alergologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Transplantologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diabetologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Geriatria
  • Blok Operacyjny
   Wrocław, Borowska 213     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Ortodoncja
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Immunologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia onkologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Reumatologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia plastyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiochirurgia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortodoncja
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurochirurgia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ginekologia onkologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia
  • Oddział Onkologii
   Wrocław, Borowska 213      Telefon: 071 3282532  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Alergologii Dziecięcej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Anestezjologii Dla Dorosłych
   Wrocław, Borowska 213     
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Endokrynologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Alergologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Alergologii Dziecięcej
    Wrocław, Borowska 213     
    Oddział alergologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
    Wrocław, Borowska 213     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Dział Anestezjologii Dla Dorosłych
    Wrocław, Borowska 213     
   • Izba Przyjęć
    Wrocław, Borowska 213     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie ambulatoryjne
   • Izba Przyjęć
    Wrocław, Borowska 213     
    Izba przyjęć szpitala dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Endokrynologia
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Alergologia
   • Izba Przyjęć
    Wrocław, Borowska 213     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Izba Przyjęć
    Wrocław, Borowska 213     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7343200
  Email: kot@aszk.wroc.pl
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7331010
  Email: klu@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Urologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Poradnia Urologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Urologiczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71-7343000
  Email: kpm@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
 • Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7343350
  Email: klr@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7332310
  Email: kai@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7343500
  Email: kco@aszk.wroc.pl
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
 • Klinika Neurologii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7343100
  Email: knl@aszk.wroc.pl
  • Oddział Neurologiczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Oddział Udarowy
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
 • Klinika Neurochirurgii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7343400
  Email: kng@aszk.wroc.pl
  • Oddział Neurochirurgii
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
 • Klinika Neonatologii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7331500
  Email: kne@@aszk.wroc.pl
  Witryna: www.aszk.wroc.pl
  • Oddział Neonatologiczny
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia