ADO-MED 2 Roman Elias

Działalność lecznicza
Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

adres: Stefana Batorego 19 (41-506 Chorzów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Chorzów
tel.: 327843519

Jednostki - ADO-MED 2 Roman Elias

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ADO-MED 2"

  Chorzów, Stefana Batorego 19 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  Telefon: 327843519
  Email: adomed2@adomed2.com.pl
  Witryna: www.adomed2.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersi
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia proktologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia dermatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia osteoporozy
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii krótkoterminowej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia onkologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia biopsji cienkoigłowej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia mammograficzna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział chirurgii ogólnej w zakresie chirurgii i okulistyki
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pediatryczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia USG
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Pediatria
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Urologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia medycyny pracy
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 32/7843519  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki schorzeń sutka
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Urologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Pediatria
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Blok operacyjny
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 32/7843519  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 32/7843519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia genetyki klinicznej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Gabinet zabiegowy
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia gastrologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział farmacji szpitalnej
   Chorzów, Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersi
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychiatryczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia proktologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia osteoporozy
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia bólu
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieci
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób tarczycy
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia schorzeń sutka
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia medycyny pracy
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Pracownia USG
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Urologia
   • USG - Pediatria
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Chorzów, Stefana Batorego 19     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia urazowo-ortopedyczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia profilaktyki schorzeń piersi
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia kardiologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia urologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia psychiatryczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychiatryczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia ginekologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia proktologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia neurologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia endokrynologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia otorynolaryngologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia alergologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia osteoporozy
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia leczenia bólu
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chirurgiczna dla dzieci
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia nefrologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • USG - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chorób tarczycy
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Poradnia neurologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia schorzeń sutka
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia medycyny pracy
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia pediatryczna
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
   • Pracownia USG
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Pracownia USG
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Urologia
    • USG - Pediatria
    • USG - Chirurgia ogólna
    • USG - Choroby wewnętrzne
    • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Punkt pobrań materiału do badań
    Chorzów, Stefana Batorego 19     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna