Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 13 (15-269 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 74 85 931

Jednostki - Akademicki Ośrodek Diagnostyki...

 • Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej

  Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 74 85 931
  Email: czesia@zpk.amb.edu.pl
  Witryna: www.aodp.pl
  • Pracownia histopatologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13      Telefon: 85 74 85 931  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia cytologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13      Telefon: 85 74 85 931  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia autopsyjna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13      Telefon: 85 74 85 931  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia genetyczno-molekularna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13      Telefon: 85 74 85 931  
   Pracownia histopatologii
   • Badania molekularne - Patomorfologia
  • Gabinet biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
    Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 13     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia