Akademicki Szpital Kliniczny Akademickie Centrum Opieki Ambulatoryjnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Borowska 213 (50-556 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 7331100

Jednostki - Akademicki Szpital Kliniczny...

 • Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, J.M. Hoene-Wrońskiego 13C (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Kardiologiczno-Pediatryczny
   Wrocław, J.M. Hoene-Wrońskiego 13C     
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia EKG
   Wrocław, J.M. Hoene-Wrońskiego 13C     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
 • Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  Telefon: 071 7343960
  Email: zpk@aszk.wroc.pl
  • Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Zakład patomorfologii
   • Inne - Patomorfologia
 • Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, J.M. Hoene-Wrońskiego 13C (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Endokrynologii Dziecięcej
   Wrocław, J.M. Hoene-Wrońskiego 13C     
   Oddział endokrynologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Nefrologii Pediatrycznej
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Stacja Dializ
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Stacja dializ dla dzieci
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia dziecięca
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Urodynamiczna
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Pracownia EKG
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Oddział Kliniczny Urologii Dziecięcej
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia dziecięca
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Niemowlęcy
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Pediatrii i Gastroenterologii
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pracownia Ph-metrii
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 50/52     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Odona Bujwida 44 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Onkologiczno-Hematologiczny Dziecięcy
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Oddział onkologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Oddział transplantacji szpiku
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Onkologiczno-Hematologiczny
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Oddział transplantacji szpiku dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Dzienny Onkologiczno-Hematologiczny Dziecięcy
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Oddział hematologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Opieki Paliatywnej Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Oddział medycyny paliatywnej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Immunologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Transplantologia kliniczna
 • Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Odona Bujwida 44 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Zakaźny
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Traugutta 57/59 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Alergologiczny
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
  • Oddział Wzmożonego Nadzoru Astmologicznego
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia Alergologiczna
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Alergologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Geriatryczny
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
 • Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Traugutta 57/59 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Traugutta 57/59     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia plastyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
 • Klinika Rozrodczości i Położnictwa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Dyrekcyjna 5/7 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Septyczny
   Wrocław, Dyrekcyjna 5/7     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Patologii Ciąży
   Wrocław, Dyrekcyjna 5/7     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
 • Klinika Neonatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Dyrekcyjna 5/7 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Patologii Noworodka
   Wrocław, Dyrekcyjna 5/7     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Wrocław, Dyrekcyjna 5/7     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Poradnie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Odona Bujwida 44 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Zaburzeń Rozwojowych u Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Wad Rozwojowych Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Gastroenterologii i Zaburzeń Metabolicznych Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Onkologiczna Dziecięca
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Hematologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Skaz Krwotocznych dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia nowotworów krwi dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Transplantologii-Przeszczepów Szpiku Kostnego u Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia transplantacji szpiku dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Chemioterapii dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chemioterapii dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Zakaźnych u Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Wątroby Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Leczenia Bólu u Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia leczenia bólu dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
  • Poradnia HIV i AIDS Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS) dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Medycyny Środowiskowej Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Hepatologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Urologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Onkologiczna
   Wrocław, Odona Bujwida 44     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
 • Akademickie Centrum Rehabilitacji

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 7331100
  Email: sekretariat@aszk.wroc.pl
  Witryna: www.aszk.wroc.pl
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Wrocław, Borowska 213     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
   Wrocław, Borowska 213      Telefon: 71 7331100  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Rehabilitacja
   Wrocław, Borowska 213     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Rehabilitacja
    Wrocław, Borowska 213     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7331723
  Email: ddl@aszk.wroc.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • USG
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • USG
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne
 • Dział Diagnostyki Endoskopowej

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 7331212
  Email: dde@aszk.wroc.pl
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia Echoendoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownie inne
   • Endoskopia
  • Pracownia Gastroskopii
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Endoskopowa
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownie inne
    • Endoskopia
   • Pracownia Gastroskopii
    Wrocław, Borowska 213     
   • Pracownia Endoskopowa
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
    • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3282532
  • Pracownia USG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Angiologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Pracownia Doplerowska
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia USG
   • USG - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG i Diagnostyki Obrazowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammograficzna
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia RTG i Diagnostyki Obrazowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownie inne dla dzieci
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia USG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia USG
   • USG
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia Manometryczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia USG
   • USG
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia Radiologii
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia USG
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia Radiologii
   Wrocław, Borowska 213     
  • Pracownia USG
   Wrocław, Borowska 213     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia USG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG
   • Pracownia RTG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka
   • Pracownia EEG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownie inne dla dzieci
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
   • Pracownia USG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia USG
    • USG
   • Pracownia RTG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka
   • Pracownia Manometryczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Pracownia USG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia USG
    • USG
   • Pracownia RTG
    Wrocław, Borowska 213     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka
   • Pracownia Endoskopowa
    Wrocław, Borowska 213     
   • Pracownia Radiologii
    Wrocław, Borowska 213     
   • Pracownia USG
    Wrocław, Borowska 213     
   • Pracownia Radiologii
    Wrocław, Borowska 213     
   • Pracownia USG
    Wrocław, Borowska 213     
 • Klinika Zaburzeń Rozwojowych Płodu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Dyrekcyjna 5/7 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  • Oddział Zaburzeń Rozwojowych Płodu
   Wrocław, Dyrekcyjna 5/7     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Patologii Ciąży
   Wrocław, Dyrekcyjna 5/7     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
 • Akademicka Przychodnia Specjalistyczna

  Wrocław, Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  Telefon: 071 7331600
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Angiologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Transplantacyjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
   Wrocław, Borowska 213     
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Wątroby
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Transplantologii
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Wrocław, Borowska 213      Telefon: 71 / 733 16 00  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Wrocław, Borowska 213      Telefon: 071 7331600  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Traumatologii Narządu Ruchu
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Kolana
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Kręgosłupa
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Onkologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Urologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomijna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Hematologiczna Dziecięca
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Onkologiczna Dziecięca
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pediatryczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wrocław, Borowska 213     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Urologii Onkologicznej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologii Dziewczęcej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologii Dziewczęcej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologii Dziecięcej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Psychogeriatryczna (Chorób Otępiennych)
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Akademickie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Onkologia kliniczna
   • Tomografia komputerowa - Neurochirurgia
   • Tomografia komputerowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Tomografia komputerowa - Choroby wewnętrzne
   • Tomografia komputerowa - Medycyna ratunkowa
   • Tomografia komputerowa - Urologia
   • Tomografia komputerowa - Neurologia
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Audiologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczekowo-Twarzowej
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Przykliniczna Okulistyczna dla Dzieci
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Przykliniczna Urologiczna dla Dzieci
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Przykliniczna Chorób Metabolicznych
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Przykliniczna Nadciśnienia Tętniczego
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Przykliniczna Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Seksuologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne - Seksuologia
  • Poradnia Przykliniczna Transplantacji Nerek
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zaburzeń Rozwoju Płodu
   Wrocław, Borowska 213     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Alergologiczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Leczenia Niepłodności
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Logopedyczna
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Zaburzeń Rozwoju Płodu
    Wrocław, Borowska 213     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Klinika Psychiatrii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Pasteura 10 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)