ALDEMED Centrum Medyczne Poradnie i Diagnostyka

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Niepodległości 1 (65-048 Zielona Góra)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Zielona Góra
tel.: 68-3530600

Jednostki - ALDEMED Centrum Medyczne Poradnie i...

 • ALDEMED Centrum Medyczne Poradnie i Diagnostyka Centrala

  Zielona Góra, leja Niepodległości 1 (lubuskie / powiat M. Zielona Góra)
  Telefon: 68-3530600
  Email: aldemed@aldemed.pl
  Witryna: www.aldemed.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób naczyń
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób płuc
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia ginekologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia psychologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia logopedyczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68 3530600  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Poradnia leczenia bólu
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo ginekologiczne
  • Punkt szczepień
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68 3530600  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia endoskopii
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1      Telefon: 68-3530600  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny nuklearnej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia genetyczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia leczenia jaskry
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
  • Poradnia diabetologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia geriatryczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia toksylogiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia chirurgii ręki
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia stomatologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia hematologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia andrologiczna
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny nuklearnej
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia medycyny nuklearnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Poradnia genetyczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia leczenia jaskry
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   • Pracownia diagnostyki obrazowej
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
   • Poradnia diabetologiczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia geriatryczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia toksylogiczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia toksykologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia chirurgii ręki
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia stomatologiczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia ortodontyczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia hematologiczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia andrologiczna
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Zielona Góra, leja Niepodległości 1     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • ALDEMED Centrum Medyczne Filia Zamenhofa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zielona Góra, Zamenhofa 27 (lubuskie / powiat M. Zielona Góra)
  • Poradnia dermatologiczna
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia osteoporozy
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej
   Zielona Góra, Zamenhofa 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna