AMA VITA - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Canaletta 4 (51-665 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 71 348-90-49

Jednostki - AMA VITA - Ambulatoryjne Świadczenia...

 • AMA VITA - Ambulatoryjne Świdczenia Zdrowotne

  Wrocław, Canaletta 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 071 3348-90-49
  Email: amovita@wp.pl
  • Poradnia pediatryczna POZ
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia internistyczna POZ
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet pięgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet połóżnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Canaletta 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Canaletta 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia leczenia bólu
   Wrocław, Canaletta 4      Telefon: 071 3348-90-49  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet diagnopstyczno - zabiegowy
   Wrocław, Canaletta 4      Telefon: 071 3348-90-49  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diagnopstyczno - zabiegowy
   Wrocław, Canaletta 4      Telefon: 071 3348-90-49  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnopstyczno - zabiegowy
   Wrocław, Canaletta 4      Telefon: 071 3348-90-49  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnopstyczno - zabiegowy
   Wrocław, Canaletta 4      Telefon: 071 3348-90-49  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologi dziecięcej
   Wrocław, Canaletta 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia