Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szpitalna 13 (41-300 Dąbrowa Górnicza)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77

Jednostki - Ambulatorium

 • Przyszpitalna przychodnia specjalistyczna

  Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77
  Email: szpital@szpital-dg.pl, sekretariat2@vp.pl
  Witryna: www.szpital-dg.pl
  • Dział medycyny pracy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia proktologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób piersi
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia anestezjologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia psychiatryczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 22 323  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia wad postawy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologii dziecięcej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia onkologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia neurologii dziecięcej
    Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia nefrologiczna
    Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
 • Dział Diagnostyki Medycznej

  Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77
  Email: sekretariat2@vp.pl, szpital@szpital-dg.pl
  Witryna: www.szpital-dg.pl
  • Pracownia diagnostyczna - EEG
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia diagnostyczna-endoskopia
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna cytologia
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyczna audiometria
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyczna spirometria
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyczna - angiografia fluorosceinowa
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna - ultrasonografia oka
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia USG
   • USG - Okulistyka
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa