Dąbrowska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szpitalna 13 (41-300 Dąbrowa Górnicza)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 2623812, 2673425

Jednostki - Dąbrowska Powiatowa Stacja...

 • Dąbrowska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  Telefon: 32 2623812, 2673425
  Email: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl
  Witryna: www.pssedg.pl
  • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 2673425  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Nadzoru Sanitarnego
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 2673425  
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Oddział Laboratoryjny
   Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 2673425  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna