AMBULATORIUM

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: RYNEK 14 (08-530 Dęblin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Dęblin
tel.: 81 8831332

Jednostki - AMBULATORIUM

 • Przychodnia

  Dęblin, RYNEK 14 (lubelskie / powiat Dęblin)
  Telefon: 81 8831332
  Email: spzozdeblin@wp.pl
  Witryna: www.spzozdeblin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dermatologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Hospicja domowe
   Dęblin, RYNEK 14     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia stomatologiczna - Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Zespół Szkół Nr 3 w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Szkoła Podstawowa Nr 6
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologiczna - Zespół Szkół Nr 3 w Dęblinie
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia wad postawy
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportowej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Dęblin, RYNEK 14     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, RYNEK 14      Telefon: 81 8830098  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia chorób naczyń
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chorób naczyń
  • Poradnia chorób płuc
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia usg
   Dęblin, RYNEK 14     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Dęblin, RYNEK 14     
   Zespół transportu sanitarnego
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dęblin, RYNEK 14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Punkt szczepień
   Dęblin, RYNEK 14     
   Punkt szczepień
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Dęblin, RYNEK 14     
  • Poradnia diabetologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Dęblin, RYNEK 14     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Ambulatorium ogólne
   Dęblin, RYNEK 14     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Stacjonarna całodobowa pomoc doraźna
   Dęblin, RYNEK 14     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Dęblin, RYNEK 14     
   • Poradnia diabetologiczna
    Dęblin, RYNEK 14     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Dęblin, RYNEK 14     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Dęblin, RYNEK 14     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Ambulatorium ogólne
    Dęblin, RYNEK 14     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Stacjonarna całodobowa pomoc doraźna
    Dęblin, RYNEK 14     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
 • Ośrodek Zdrowia w Bobrownikach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bobrowniki, nna  3D (lubelskie / powiat Ryki obszar wiejski)
  • Poradnia ( gabinet) lekarza poz
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stomatologiczna
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pediatryczna
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Bobrowniki, nna  3D     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Przychodnia

  Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302 (lubelskie / powiat Dęblin)
  Telefon: 81 8650417
  Email: spzozdebli@wp.pl
  Witryna: www.spzozdeblin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia diabetologiczna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia reumatologiczna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet diagnostycvzno-zabiegowy
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Punkt szczepień
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia chorób naczyń
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Dęblin, ul. gen. Pilota Józefa Kowalski 302      Telefon: 81 8650417  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca