Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 16 placówek medycznych)

Dęblin, Szpitalna 2.. (Dęblin)
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-leczenie ambulatoryjne
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Dęblin, Szpitalna 2 (Dęblin)
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-leczenie szpitalne
Oddział chorób wewnętrznych, Oddział gastroenterologiczny, Oddział kardiologiczny, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział neurologiczny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział rehabilitacyjny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział okulistyczny, Oddział otorynolaryngologiczny, Oddział urologiczny, Izba przyjęć szpitala,...
więcej informacji
Dęblin, RYNEK 14 (Dęblin)
AMBULATORIUM
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia...
więcej informacji
Dęblin, Szkoły Podchorążych Lotnictwa 8 (Dęblin)
Ambulatorium z Izbą Chorych Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej 4219
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia stomatologiczna, Izba chorych, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Dęblin, Saperów 5 (Dęblin)
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3248
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Dęblin, Szkoły Podchorążych Lotnictwa 8 (Dęblin)
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3823
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia medycyny pracy, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia psychologiczna, Poradnia stomatologiczna, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Dęblin, Stężycka 11 (Dęblin)
NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Dęblin, 15 Pułku Piechoty Wilków 34 A (Dęblin)
NZOZ Poradnia Medycyny Pracy s.c.
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia otorynolaryngologiczna
więcej informacji
Dęblin, Stężycka 11 (Dęblin)
NZOZ "Rodzinna Przychodnia Stomatologiczna" s.c.
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Dęblin, ul. Kolejowa 20 (Dęblin)
NZOZ Laboratorium Diagnostyczne "LAB-MED"
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Dęblin, ul. Kolejowa 20 (Dęblin)
Przychodnia Kolejowa
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób płuc,...
więcej informacji
Dęblin, Stężycka 11 (Dęblin)
Rodzinna Przychodnia Lekarska
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia neurologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Dęblin, ul. Okólna 18 (Dęblin)
"Zdrowie" s.c.
Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Pracownia USG, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA