Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Leśna 1 (13-200 Działdowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Działdowo
tel.: 23 697 22 11

Jednostki - Ambulatorium

 • Ambulatorium

  Działdowo, Leśna 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  Telefon: 23 697 22 11
  Email: sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
  Witryna: www.spzoz-dzialdowo.pl
  • poradnia opieki paliatywnej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • poradnia dla noworodków
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia kardiologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia skórno-wenerologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia chirurgii gastroenterologicznej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia neurologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia nefrologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia okulistyczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • dział fizjoterapii
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia RTG
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • laboratorium analiz lekarskich
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia audiologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • pracownia ultrasonograficzna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia elektroencefalograficzna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia urazowo - ortopedyczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia rehabilitacyjna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • dyspozytornia
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • hospicjum domowe
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny (rejon operacyjny ,,S'' Działdowo)
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy (rejon operacyjny ,,P" Działdowo)
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy (rejon operacyjny ,,P" Lidzbark Welski)
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pracownia endoskopowa
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia kardiologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia urologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia preluksacyjna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska POZ
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny POZ
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna transportu
  • pracownia tomografii komputerowej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia badań spirometrycznych
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa