Hospicjum

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Leśna 1 (13-200 Działdowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Działdowo
tel.: 23 697 22 11

Jednostki - Hospicjum

 • Hospicjum

  Działdowo, Leśna 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  Telefon: 23 697 22 11
  Email: sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
  Witryna: www.spzoz-dzialdowo.pl
  • oddział medycyny paliatywnej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 22 697 22 11  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna