AMBULATORIUM

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wojska Polskiego 37 (10-228 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 539 80 00

Jednostki - AMBULATORIUM

 • Przychodnia

  Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • gabinety poz w Olsztynie
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia chirurgiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 089 539 80 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • poradnia endokrynologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia gastroenterologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia ginekologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • poradnia kardiologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • poradnia otolaryngologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • poradnia rehabilitacyjna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia reumatologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • poradnia urologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia medycyny pracy
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Olsztynie
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • gabinet szczepień
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • poradnia onkologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • poradnia chirurgii onkologicznej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia chemioterapii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • poradnia genetyczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • poradnia radioterapii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • zakład radioterapii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia badań profilaktycznych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • poradnia logopedii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Urządzenia medyczne
  • poradnia chirurgii plastycznej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • gabinet zabiegowy w Olsztynie
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia pulmonologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia hematologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia leczenia nerwic
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Torakochirurgii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chorób Jelita Grubego
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Stomijna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Sutka
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologicznej Osteoprozy
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Psychosomatyczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Dział Krioterapii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Balneoterapii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Apteka Ogólnodostępna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Alergologiczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Foniatryczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Torakochirurgii
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia Chorób Jelita Grubego
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Stomijna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Chorób Sutka
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Osteoporozy
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Endokrynologicznej Osteoprozy
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Schorzeń Tarczycy
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Okresu Przekwitania
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Psychosomatyczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Badań Profilaktycznych
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Dział Krioterapii
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział Balneoterapii
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Apteka Ogólnodostępna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Pracownie Diagnostyczne

  Olsztyn, Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • pracownia endoskopii
   Olsztyn, Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • pracownia cytologii i histopatologii
   Olsztyn, Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • pracownia brachyterapii
   Olsztyn, Wojska Polskiego 37     
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • pracownia diagnostyki nieinwazyjnej
   Olsztyn, Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pracownia endoskopii onkologicznej
   Olsztyn, Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Onkologia kliniczna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Olsztyn, Wojska Polskiego 37     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Olsztyn, Wojska Polskiego 37     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • POZ Kętrzyn

  Kętrzyn, Sikorskiego 78 (warmińsko-mazurskie / powiat Kętrzyn)
  • gabinet poz w Kętrzynie
   Kętrzyn, Sikorskiego 78      Telefon: 089 7542500  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna w Kętrzynie
   Kętrzyn, Sikorskiego 78      Telefon: 89 750 30 36  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet zabiegowy w Kętrzynie
   Kętrzyn, Sikorskiego 78      Telefon: 89 750 37 34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
 • Przychodnia Onkologiczna w Ełku

  Ełk, Tadeusza Kościuszki 30 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  • poradnia onkologiczna w Ełku
   Ełk, Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 03  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • poradnia chirurgii onkologicznej w Ełku
   Ełk, Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 76  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
 • Diagnostyka Laboratoryjna

  Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • pracownia badań molekularnych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania molekularne - Genetyka kliniczna
  • pracownia mikrobiologii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pracownia mikrobiologii
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37     
    Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • pracownia rezonansu magnetycznego
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia tomografii komputerowej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia mammografii
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia USG
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia RTG
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia mammografii screeningowej
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Usług Psychologicznych

  Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • pracownia badań psychologicznych
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Psychologia kliniczna
  • pracownia badań psychologicznych kierowców
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • poradnia psychologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna