Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Schinzla 13 (27-600 Sandomierz)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Sandomierz
tel.: 15 832 35 75

Jednostki - Ambulatorium

 • Poradnie Specjalistyczne

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 832 35 75
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 15  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 32  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 61  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 77  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 40  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 21  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 48  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 1 833 05 56  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 88  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna Dziecięca
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 10  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 07  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 12  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 51  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 87  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 59  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 63  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna Dziecięca
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 10  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 61  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 98  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 68  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 31  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 73  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 32  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 06  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Preluksacyjna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 81  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 21  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Alergologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 28  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 87  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 79  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 15  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 56  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 87  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pracownia Spirometrii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 28  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 38  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 51  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 73  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 37  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 48  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 16  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 51  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 63  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 40  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 79  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Wad Postawy Dziecięca
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Hepatologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Profilaktyki i Wścieklizny
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Padaczki
   Sandomierz, Schinzla 13     
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
   Sandomierz, Schinzla 13     
  • Poradnia Hematologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Sandomierz, Schinzla 13     
  • Poradnia WZW
   Sandomierz, Schinzla 13     
  • Poradnia Onkologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Okulistyczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Dermatologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Laryngologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Wad Postawy Dziecięca
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Hepatologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Profilaktyki i Wścieklizny
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Ginekologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Osteoporozy
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Padaczki
    Sandomierz, Schinzla 13     
   • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
    Sandomierz, Schinzla 13     
   • Poradnia Hematologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
    Sandomierz, Schinzla 13     
   • Poradnia WZW
    Sandomierz, Schinzla 13     
   • Poradnia Onkologiczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 833 05 60
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl
  • Pracownia Kinezyterapii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 18  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 26  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 87  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Fizykoterapii
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna