Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Schinzla 13 (27-600 Sandomierz)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Sandomierz
tel.: 15 832 35 75

Jednostki - Szpital

 • Oddziały Szpitala

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 832 35 75
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl
  • Oddział Chirurgiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 35  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Reumatologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 44  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 04  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Neonatologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 54  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 25  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Nefrologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 20  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Nefrologiczny Dziecięcy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 21  
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział Neurologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 03  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 78  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Psychiatryczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 25  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Urologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 71  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 29  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 32  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 59  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Blok Operacyjny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 17  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Apteka
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 02  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia EEG i EMG
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 14  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 60  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 04 04  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 04 04  
  • Oddział Kardiologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 24  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 37  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 26  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 45  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Izba Przyjęć Szpitala - Psychiatryczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 91  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 24  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Udarowy
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 90  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 80  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 26  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 26  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 29  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Wewnętrzny II
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Centralna Sterylizacja
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
  • Stacja Dializ
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
  • Oddział Endokrynologiczny
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Wewnętrzny II
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Izba Przyjęć
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Izba Przyjęć Psychiatryczna
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Centralna Sterylizacja
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Stacja Dializ
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Rehabilitacji Dziennej
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
    • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Oddział Endokrynologiczny
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
 • Oddział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 833 06 85
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 86  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Serologii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 04  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Prątka Gruźlicy
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Prątka Gruźlicy
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Patomorfologii

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 833 05 69
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl
  • Pracownia Histopatologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 34  
   Pracownia histopatologii
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 34  
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Prosektorium
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Prosektorium
    Sandomierz, Schinzla 13     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
 • Zakład Radiologii

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 833 05 27
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl
  • Pracownia Mammografii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 75  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 27  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiografii
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 27  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Ogólna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 27  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 52  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 23  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometryczna
   Sandomierz, Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 75  
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Paliatywno-Hospicyjny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  • Zakład Paliatywno-Hospicyjny
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Hospicjum stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  • Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy
   Sandomierz, Schinzla 13     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Pracownia Hemodynamiki

  Sandomierz, Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 15 644 57 86
  Email: szpital@sand.pl
  Witryna: www.sand.pl