Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8 (91-348 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 631 45 05

Jednostki - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne...

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

  Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 63 14 502
  Email: imp@imp.lodz.pl
  • Przychodnia Chorób Zawodowych
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia medycyny pracy
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Neurologia
   • Badania kierowców - Okulistyka
   • Badania kierowców - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • RTG
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiologiczna
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Foniatryczna
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Logopedyczna
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna pracy
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Dermatologii
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Alergologia
   • Medycyna pracy - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Toksykologiczna
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8      Telefon: 42 63 14 753  
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Toksykologia kliniczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Dermatologia i wenerologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Diagnostyka laboratoryjna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neurologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Okulistyka
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Otorynolaryngologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Psychiatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Toksykologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Toksykologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia Zaburzeń Równowagi
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Klinika Ostrych Zatruć
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Oddział toksykologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Toksykologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Zdrowie środowiskowe - Alergologia
  • Samodzielna Pracownia Otolaryngologii i Audiologii Zawodowej
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Szumów Usznych
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia audiologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Immunologii Środowiskowej
   Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Klinika Ostrych Zatruć
    Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
    Oddział toksykologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
    • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Toksykologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
   • Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego
    Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
    • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
    • Zdrowie środowiskowe - Alergologia
   • Samodzielna Pracownia Otolaryngologii i Audiologii Zawodowej
    Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
    • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
    • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Szumów Usznych
    Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
    Poradnia audiologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
    • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
    • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Pracownia Immunologii Środowiskowej
    Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8