Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szpitalna 5 (18-200 Wysokie Mazowieckie)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Wysokie Mazowieckie
tel.: 86 47 75 501

Jednostki - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

 • Ośrodek Zdrowia w Klukowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Klukowo, Mazowiecka 12
  • Poradnia lekarza POZ
   Klukowo, Mazowiecka 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Klukowo, Mazowiecka 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Osrodek Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wyszonki Kościelne, brak  (podlaskie / powiat Klukowo)
  • Poradnia lekarza POZ
   Wyszonki Kościelne, brak      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5 (podlaskie / powiat Wysokie Mazowieckie)
  Telefon: 86 47 75 501
  Email: szpital_wysmaz@pro.onet.pl
  Witryna: www.szpitalwysmaz.pl
  • Pracownia endoskopii
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 452  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Laboratorium analityczne
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 463  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologii transfuzjologicznej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 469  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji leczniczej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 527  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 511  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gruźlicy i chrób płuc
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 479  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 462  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 483  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 430  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium mikrobiologiczne
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 413  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 27 71 096  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 27 71 096  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Nocna pomoc lekarska i pielęgniarska
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 450  
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Dzienna pomoc lekarska i pielęgniarska
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 27 71 096  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 440  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 47 75 438  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna w Ciechanowcu
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 27 71 096  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii w Ciechanowcu
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5      Telefon: 86 27 71 096  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii w Czyżewie
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy o specjalności położnictwo i ginekologia
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy o specjalności choroby płuc
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy o specjalności ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy o specjalności chirurgia ogólna
   Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna