Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 19 placówek medycznych)

Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 (Wysokie Mazowieckie)
AE-DENT s.c. STOMATOLOGIA
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5 (Wysokie Mazowieckie)
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia stomatologiczna, Zespół długoterminowej opieki domowej, Ambulatorium ogólne, Pracownia...
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Żwirki i Wigury 19 (Wysokie Mazowieckie)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED"
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ "Alergik"
Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Armii Krajowej 4 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ "Podstawowa Opieka Zdrowotna"
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 2 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska spółka cywilna
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ "PRODERM" Elżbieta Kozłowska - Reszeć
Poradnia dermatologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Rynek J. Piłsudskiego 12 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "DENTAMED" s.c. Katarzyna Wódz - Pacholska Grzegorz Pacholski
Poradnia stomatologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ "SYNAPSIS I"
Poradnia endokrynologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia urologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 (Wysokie Mazowieckie)
NZOZ "Zdrowie" Alicja Sutkowska
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, 1 Maja 9 (Wysokie)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, 1 Maja 9 (Wysokie Mazowieckie)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Dział higieny i epidemiologii, Dział nadzoru zapobiegawczego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4 (Wysokie Mazowieckie)
Praktyka Lekarza Rodzinnego Bożena Brzozowska
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4 (Wysokie Mazowieckie)
Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Barbara Szymkowska-Faszczewska
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Warszawska 33 (Wysokie Mazowieckie)
PROMEDENT Urszula Marta Stypułkowska
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9 (Wysokie Mazowieckie)
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem
Dział higieny i epidemiologii, Dział nadzoru sanitarnego, Dział nadzoru zapobiegawczego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
więcej informacji
Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5 (Wysokie Mazowieckie)
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia preluksacyjna, Poradnia okulistyczna, Poradnia...
więcej informacji