Blue Medica Łódź

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ogniskowa 16 (93-329 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 801-100-111

Jednostki - Blue Medica Łódź

 • Przychodnia NZOZ Blue Medica ŁÓDŹ ZGIERSKA

  Łódź, Zgierska 211 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: (42) 307-07-37
  • Gabinet Zabiegowy
   Łódź, Zgierska 211     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Gabinet Szczepienny
   Łódź, Zgierska 211     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia dietetyczna
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Zgierska 211     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neuropatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia