Bydgoska Przychodnia MSW

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Markwarta 4-6 (85-015 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 58 26 200

Jednostki - Bydgoska Przychodnia MSW

 • Bydgoska Przychodnia MSW

  Bydgoszcz, Markwarta 4-6 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 58 26 205
  Email: sek.byd.msw@wp.pl
  Witryna: www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
  • Zakład Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna z Pracownią Endoskopii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia endoskopii
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia EEG, EMG
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Hydroterapii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Krioterapii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia USG
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia USG
   • USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Dermatologia i wenerologia
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Neonatologia
   • USG - Neurologia
   • USG - Okulistyka
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Otorynolaryngologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Psychiatria
   • USG - Rehabilitacja medyczna
   • USG - Urologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Gastroenterologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Kardiologia
   • USG - Kardiologia dziecięca
   • USG - Neuropatologia
   • USG - Chirurgia stomatologiczna
   • USG - Ortodoncja
  • Pracownia Urodynamiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Urologia
  • Pracownia Badań Słuchu
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Wojewódzka Komisja Lekarska MSW
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo
  • Pracownia Badań Kierowców
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 85 58 26 200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Psychologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Apteka Polikliniczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Geriatryczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Flebologiczna
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Okulistyczna
    Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Apteka Polikliniczna
    Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia Geriatryczna
    Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Flebologiczna
    Bydgoszcz, Markwarta 4-6     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa