Bydgoski Szpital MSW

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Markwarta 4-6 (85-015 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 58 26 205

Jednostki - Bydgoski Szpital MSW

 • Bydgoski Szpital MSW

  Bydgoszcz, Markwarta 4-6 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 58 26 205
  Email: sek.byd.msw@wp.pl
  Witryna: www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
  • Izba Przyjęć
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Neurologiczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologicznej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracowniami
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Laryngologiczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Pododdział Urologiczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Pododdział Neonatologiczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział Ortopedyczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Okulistyczny
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Dział Higieny i Epidemiologii
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sala Porodowa
   Bydgoszcz, Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Sala porodowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
 • Przychodnia- Włocławek Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Okrężna 25 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  • Poradnia Chirurgiczna
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Włocławek, Okrężna 25     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • Przychodnia -Toruń Jednostka już nie funkcjonuje!

  Toruń, Grudziądzka 17 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  • Poradnia Chirurgiczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Lekarz POZ
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Toruń, Grudziądzka 17     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna