Centrum Ambulatoryjne w Kamiennej Górze

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bohatrów Getta 10 (58-400 Kamienna Góra)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Kamienna Góra
tel.: 757449000

Jednostki - Centrum Ambulatoryjne w Kamiennej Górze

 • Centrum Ambulatoryjne

  Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10 (dolnośląskie / powiat Kamienna Góra)
  Telefon: 75/7446000
  Email: pcz@pcz.org.pl
  Witryna: www.pcz.org.pl
  • Poradnia psychoonkologiczna
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Zdrowie publiczne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna