Centrum Badań Klinicznych NZOZ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Krakowska 110/114 (02-256 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Włochy
tel.: 022 577-28-01

Jednostki - Centrum Badań Klinicznych NZOZ

 • Centrum Badań Klinicznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, leja Krakowska 110/114 (mazowieckie / powiat Włochy)
  Telefon: 022 5772811, 5772872
  Email: kjurek@lambda-cro.com
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje ) + EKG
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zakład opiekuńczo-leczniczy
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna-osteoporozy
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, leja Krakowska 110/114     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczna
    Warszawa, leja Krakowska 110/114     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczna-osteoporozy
    Warszawa, leja Krakowska 110/114     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Warszawa, leja Krakowska 110/114     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia osteoporozy
    Warszawa, leja Krakowska 110/114     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu