Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

adres: Wysokie Brzegi 4 (32-600 Oświęcim)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Oświęcim
tel.: 33 842 75 65

Jednostki - Centrum Kardiologii Inwazyjnej,...

 • Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Oświęcimiu

  Oświęcim, Wysokie Brzegi 4 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  Telefon: 33 842 75 65
  Email: nzozoswiecim@gvmcarint.eu
  • Oddział kardiologii
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego ze stanowiskiem intensywnej terapii
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej z pracownią elektrofizjologii
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej i kontroli stymulatorów
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Angiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Izba przyjęć
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zaburzeń rytmu serca
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Oświęcim, Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia