Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Frysztacka 20 (43-400 Cieszyn)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Cieszyn
tel.: 33 85 23 188

Jednostki - Centrum Medyczne

 • NZOZ - Centrum Medyczne

  Cieszyn, ul. Frysztacka 20 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 85 23 188
  Email: vigor122@op.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Punkt szczepień
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Gabinet elekrokardiografii
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia okulistyczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet psychologiczny
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia badań kierowców
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia USG
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet psychologiczny
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia logopedyczna
   Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Szkoła rodzenia
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia onkologiczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia neurologiczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia okulistyczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia urologiczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet psychologiczny
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia badań kierowców
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pracownia USG
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet psychologiczny
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia psychologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Poradnia logopedyczna
    Cieszyn, ul. Frysztacka 20     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria