Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 59 placówek medycznych)

Cieszyn, ul. Frysztacka 20 (Cieszyn)
Centrum Medyczne
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla...
więcej informacji
Cieszyn, ul. Katowicka 1 (Cieszyn)
Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek
Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
więcej informacji
Cieszyn, Katowicka 49 (Cieszyn)
Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia ALTAMED
Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia psychologiczna, Pracownia akupresury i akupunktury, Dział oświaty i promocji zdrowia, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Cieszyn, ul. inż. Józefa Kiedronia 1 (Cieszyn)
Centrum Stomatologiczno-Medyczne NZOZ "Medilab"
Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
więcej informacji
Cieszyn, ul. Liburnia 5 (Cieszyn)
Centrum Stomatologiczno-Medyczne Park Medical
Poradnia neurologiczna, Poradnia stomatologiczna, Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia protetyki dentystycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Cieszyn, ul. Liburnia 2 (Cieszyn)
Cieszyńska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia
więcej informacji
Cieszyn, Bielska 4 (Cieszyn)
Cieszyński Ośrodek Patomorfologii "INTRA" NZOZ s.c.
Pracownia cytologiczna, Pracownia histopatologii, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Cieszyn, Łowiecka 56 (Cieszyn)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Urazowo - Ortopedyczne"
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Cieszyn, ul. Bielska 37 (Cieszyn)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS II"
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia wad postawy, Poradnia psychologiczna, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział chirurgiczny ogólny
więcej informacji
Cieszyn, Głęboka 62 (Cieszyn)
Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEXICON MEDICUM
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Cieszyn, Mennicza 20 (Cieszyn)
Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno-Psychologicznej "VARIUSMED" s.c.
Poradnia logopedyczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
więcej informacji
Cieszyn, Bielska 31 (Cieszyn)
Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej "ZDROWIE"
Poradnia alergologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Oddział otorynolaryngologiczny
więcej informacji
Cieszyn, Bielska 4 (Cieszyn)
NZOZ BESKIDMED
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Oddział endokrynologiczny, Oddział chirurgii onkologicznej, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Pracownia USG, Gabinet...
więcej informacji
Cieszyn, ul. Zajęcza 16 (Cieszyn)
NZOZ "Centrum Zdrowia" Ewa Bieranowska-Chromec
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Cieszyn, Filasiewicza 3 A (Cieszyn)
NZOZ "Cieszyńskie Centrum Medyczne"
Poradnia kardiologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia urologiczna, Pracownia USG
więcej informacji