CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Sojowa 22 (81-589 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 669 20 36

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Gdynia, ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 669 20 36
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.dabrowka.net
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
 • Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1

  Gdynia, ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 669 20 36
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.dabrowka.net
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Inne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Kardiologia dziecięca
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • USG - Hipertensjologia
   • Inne - Hipertensjologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia laktacyjna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • Poradnia logopedyczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • USG - Neurologia dziecięca
   • Inne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia alegrologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Diagnostyka obrazowa - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia genetyczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia badań słuchu
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrofizjologii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia elektrofizjologii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia urodynamiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Urologia
  • Pracownia diagnostyczno-zabiegowa inna (angiografia fluoresceinowa, laseroterapia oka)
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia USG
   • USG - Zdrowie publiczne
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Zespół Poradni Specjalistycznych nr 2

  Gdynia, ul. Sojowa 33c (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 669 06 20
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.dabrowka.net
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Onkologia kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   • Endoskopia - Onkologia kliniczna
   • Inne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Gdynia, ul. Sojowa 33c     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Chirurgia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   • Inne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Inne - Urologia
  • Pracownia USG
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia USG
   • USG - Zdrowie publiczne
  • Pracownia endoskopii
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrofizjologii
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia urodynamiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia diagnostyczno-zabiegowa inna (GDX)
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Inne - Reumatologia
  • Pracownia badań słuchu
   Gdynia, ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Zespół Poradni Specjalistycznych nr 3

  Gdynia, ul. Sojowa 24 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 669 06 20
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.dabrowka.net
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Inne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Zakład Rehabilitacji

  Gdynia, ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 669 20 22
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.dabrowka.net
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) balneoterapii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Gdynia, ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej

  Gdynia, ul. Sojowa 24 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 669 20 35
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.dabrowka.net
  • Pracownia USG
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia USG
   • USG - Zdrowie publiczne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Rentgenodiagnostyka - Genetyka kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Okulistyka
   • Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia
   • Rentgenodiagnostyka - Pediatria
   • Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
   • Rentgenodiagnostyka - Alergologia
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   • Rentgenodiagnostyka - Diabetologia
   • Rentgenodiagnostyka - Endokrynologia
   • Rentgenodiagnostyka - Gastroenterologia
   • Rentgenodiagnostyka - Hipertensjologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Nefrologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Reumatologia
  • Pracownia mammografii
   Gdynia, ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   • Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna