Centrum Medyczne "GAJDA-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piotra Skargi 23/29 (06-100 Pułtusk)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pułtusk miasto
tel.: 23 692-13-70

Jednostki - Centrum Medyczne "GAJDA-MED"

 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED"

  Pułtusk, Piotra Skargi 23/29 (mazowieckie / powiat Pułtusk miasto)
  Telefon: 23 692-13-70
  Email: gajda@gajdamed.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia onkologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób sutka
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy z punktem szczepień
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia gastrologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
  • Poradnia medycyny sportowej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia USG
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia geriatryczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29      Telefon: 23 692-13-70  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( bez zabiegów )
   Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii ogólnej ( bez zabiegów )
    Pułtusk, Piotra Skargi 23/29     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Pniewie

  Zatory, Pniewo, Strażacka 2
  Telefon: 29 742-22-29
  • Poradnia lekarza POZ
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2      Telefon: 29 742-22-29  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2      Telefon: 29 742-22-29  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2      Telefon: 29 742-22-29  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2      Telefon: 29 742-22-29  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2      Telefon: 29 742-22-29  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt - filia w Pniewie
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna - filia w Pniewie
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci - filia w Pniewie
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia położnej środowiskowej - filia w Pniewie
   Zatory, Pniewo, Strażacka 2      Telefon: 29 742-22-29  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Młynarzach

  Młynarze, Ostrołęcka 7a (mazowieckie / powiat Młynarze)
  Telefon: 602714311
  • Poradnia lekarza POZ - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy z punktem szczepień - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządów ruchu - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza - fila w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia nefrologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia kardiologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna -Młynarze
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia położnej środowiskowej - filia w Młynarzach
   Młynarze, Ostrołęcka 7a      Telefon: 602714311  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Niedzborzu

  Niedzbórz, Niedzbórz 36 (mazowieckie / powiat Strzegowo)
  Telefon: 23 679-45-83
  • Poradnia lekarza POZ - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z punktem szczepień - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urologiczna - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia położnej środowiskowej - filia w Niedzborzu
   Niedzbórz, Niedzbórz 36      Telefon: 23 679-45-83  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" Filia w Sońsku

  Sońsk, Ciechanowska 21 (mazowieckie / powiat Sońsk)
  Telefon: 23 671-33-49
  Email: sons@gajdamed.com.pl
  • Poradnia lekarza poz - Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień - Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy -Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa - Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna -Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządów ruchu-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt -Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 023 671-33-49  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna -Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna -Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastroenterologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny sportowej-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci - Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia onkologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia nefrologiczna-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chorób naczyń-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia USG-Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia prób wysiłkowych -Sońsk
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia położnej środowiskowej - filia w Sońsku
   Sońsk, Ciechanowska 21      Telefon: 23 671-33-49  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Gołyminie-Ośrodku

  Gołymin-Ośrodek, Nowa 7 (mazowieckie / powiat Gołymin-Ośrodek)
  Telefon: 23 671-60-90
  Email: golymin@gajdamed.pl
  • Poradnia lekarza POZ - Gołymin-Ośrodek
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - Gołymin-Ośrodek
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień - Gołymin-Ośrodek
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Gołymin-Ośrodek
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Gołymin-Ośrodek
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna - Gołymin-Ośrodek
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia położnej środowiskowej - filia w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Okulistyczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 23 671-60-90  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Alergologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Dermatologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Neurologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Endokrynologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chorób Płuc w Gołyminie-Ośrodku
   Gołymin-Ośrodek, Nowa 7      Telefon: 236716090  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" - Filia w Szulborzu Wielkim

  Szulborze Wielkie, Romantyczna 2 (mazowieckie / powiat Szulborze Wielkie)
  Telefon: 864754080
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Szulborze Wielkie, Romantyczna 2      Telefon: 864754080  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Jabłoni Kościelnej

  Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11 (podlaskie / powiat Nowe Piekuty)
  • Poradnia Lekarza POZ w Jabłoni Kościelnej
   Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej w Jabłoni Kościelnej
   Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej w Jabłoni Kościelnej
   Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Jabłoni Kościelnej
   Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 11     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Łopieniach Jeżach

  Łopienie-Jeże, 35 (podlaskie / powiat Nowe Piekuty)
  • Poradnia Lekarza POZ w Łopieniach Jeżach
   Łopienie-Jeże, 35     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej w Łopieniach Jeżach
   Łopienie-Jeże, 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowej w Łopieniach Jeżach
   Łopienie-Jeże, 35     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Łopieniach Jeżach
   Łopienie-Jeże, 35     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łopienie-Jeże, 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łopienie-Jeże, 35     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna