Centrum Medyczne Gizińscy Poradnie Specjalistyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Leśna 9 (85-676 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 35 45 080

Jednostki - Centrum Medyczne Gizińscy Poradnie...

 • Centrum Medyczne Gizińscy

  Bydgoszcz, Kościuszki 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 34 55 080
  Email: info@gizinscy.pl
  Witryna: www.gizinscy.pl
  • Poradnia Laryngologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Psychiatryczna i Psychoterapii
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Pediatryczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychologii
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Prowadząca Leczenie Pacjentów Żywionych Do i Pozajelitowo w Warunkach Domowych
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej z Pracownią USG
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia USG
   Bydgoszcz, Kościuszki 16      Telefon: 52 35 45 080  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Centrum Medyczne Gizińscy

  Bydgoszcz, ul. Leśna 9 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 34 55 080
  Email: info@gizinscy.pl
  Witryna: www.gizinscy.pl
  • Poradnia Laryngologiczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Ortopedyczna i Traumatologii Narządu Ruchu
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Psychiatryczna i Psychoterapii
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Okulistyczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Żywienia do i Pozajelitowego w Warunkach Domowych
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego)
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Opieka Domowa Rodzinna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 35 45 080  
   Opieka domowa, rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Odział Dzienny Psychiatryczny - Rehabilitacja Psychiatryczna
   Bydgoszcz, ul. Leśna 9      Telefon: 52 34 55 080  
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria