Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Nad Brdą"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dworcowa 63 (85-009 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 51 83 470

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "Nad Brdą"

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Bydgoszcz, Dworcowa 63 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 51 83 464, 52 51 85 262
  Email: sekretariat@cmnadbrda.pl
  Witryna: www.cm-nadbrda.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 472  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 282  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 291  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 262  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Bydgoszcz, Dworcowa 63     
 • Przychodnia Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

  Bydgoszcz, Dworcowa 63 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 51 83 464
  Email: sekretariat@cmnadbrda.pl
  Witryna: www.cm-nadbrda.pl
  • Poradnia Pediatryczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 262  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 463  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 421  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 282  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 282  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 367  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 283  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Wad Postawy
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 471  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
 • Ośrodek Diagnostyki

  Bydgoszcz, Dworcowa 63 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 51 83 464
  Email: sekretariat@cmnadbrda.pl
  Witryna: www.cm-nadbrda.pl
  • Pracownia USG
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 464  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 441  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 479  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Spirometryczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 479  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Audiometryczna
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 85 361  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Bydgoszcz, Dworcowa 63 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 51 83 457
  Email: sekretariat@cmnadbrda.pl
  Witryna: www.cm-nadbrda.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 475  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 457  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • Laboratorium

  Bydgoszcz, Dworcowa 63 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 53 51 83 457
  Email: sekretariat@cmnadbrda.pl
  Witryna: www.cm-nadbrda.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 587  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt Pobrań Materiału do Badań
   Bydgoszcz, Dworcowa 63      Telefon: 52 51 83 587  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne