Centrum Medyczne Górnik

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Stefanii Pawlak 3 (21-010 Łęczna)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Łęczna
tel.: 81 441 30 29

Jednostki - Centrum Medyczne Górnik

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Łęczna, Stefanii Pawlak 3 (lubelskie / powiat Łęczna)
  Telefon: 81 441 30 29
  Email: piotr@rucinski.com.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia psychiatryczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Łęczna, Stefanii Pawlak 3      Telefon: 81 441 30 29  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu