Centrum Medyczne Górnik

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefanii Pawlak 3 (21-010 Łęczna)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Łęczna miasto
tel.: 814413129

Jednostki - Centrum Medyczne Górnik

 • ARION Przychodnia Specjalistyczna

  Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3 (lubelskie / powiat Łęczna miasto)
  Telefon: 814413129
  Email: leczna@arion-szpitale.pl
  Witryna: arion-szpitale.pl
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Hematologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Płuc
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Ran
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Antynikotynowa
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgiczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3      Telefon: 814413129  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu