Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: 28 Czerwca 1956 r. 194 (61-485 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Wilda
tel.: 061 831-27-10

Jednostki - Centrum Medyczne HCP Lecznictwo...

 • Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne

  Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194 (wielkopolskie / powiat Poznań-Wilda)
  Telefon: 061 831-27-10
  Email: l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
  • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGICZNYM I PODODDZIAŁEM HIPERTENSJOLOGII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • BLOK OPERACYJNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • IZBA PRZYJĘĆ CHIRURGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • IZBA PRZYJĘĆ INTERNISTYCZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • IZBA PRZYJĘĆ NEUROLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • APTEKA SZPITALNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • PRACOWNIA EKG
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • PRACOWNIA EEG
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • PRACOWNIA RTG I RTG ZABIEGOWEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA USG Z DOPPLEREM
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • PRACOWNIA ECHO
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • ODDZIAŁ OGÓLNO-ZABIEGOWY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • ODDZIAŁ UDAROWY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM NEUROCHIRURGICZNYM
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • PORADNIA CHEMIOTERAPII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • PRACOWNIA HEMODYNAMIKI SERCA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia hemodynamiki
   • Inne - Kardiologia
  • PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII SERCA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • PRACOWNIA WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia