Centrum Medyczne iMed24

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. Jana Pawła II 41f (31-864 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 39 44 100

Jednostki - Centrum Medyczne iMed24

 • Centrum Medyczne iMed24

  Kraków, al. Jana Pawła II 41f (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 39 44 100
  Email: cmimed24@cmimed24.pl
  Witryna: www.cmimed24.pl
  • Poradnia pediatryczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 12 39 44 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrlogiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia genetyczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia neonatologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ręki
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownie USG
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia pantomografii
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 12 39 44 100  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometrii
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 12 39 44 100  
   Pracownia densytometryczna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Punkt szczepień
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 12 39 44 100  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f      Telefon: 660464247  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet zabiegowy
   Kraków, al. Jana Pawła II 41f     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kraków, al. Jana Pawła II 41f     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Gabinet zabiegowy
    Kraków, al. Jana Pawła II 41f     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia