Centrum Medyczne "Małgorzata"

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Bony 1 (42-200 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Częstochowa
tel.: 34 36 82 538

Jednostki - Centrum Medyczne "Małgorzata"

 • CM "Małgorzata"

  Częstochowa, ul. Bony 1 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 36 82 538
  Email: cm.malgorzata@gmail.com
  • Oddział Onkologiczny
   Częstochowa, ul. Bony 1      Telefon: 34 37 02 603  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Onkologiczny
   Częstochowa, ul. Bony 1      Telefon: 61 28 39 035  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Częstochowa, ul. Bony 1      Telefon: 61 28 39 035  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Apteka Szpitalna
   Częstochowa, ul. Bony 1      Telefon: 61 28 39 035  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Częstochowa, ul. Bony 1      Telefon: 34 3702603  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownie USG
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Chemioterapii
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Zabiegowy
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ambulatoryjnej Chirurgii Krótkoterminowej
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Onkologiczna
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ambulatoryjnej Chirurgii Krótkoterminowej
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Onkologiczna
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Chemioterapii
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet zabiegowy
   Częstochowa, ul. Bony 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Piersi
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Onkologiczna
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pracownie USG
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet Chemioterapii
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet Zabiegowy
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Oddział Ambulatoryjnej Chirurgii Krótkoterminowej
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Onkologiczna
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oddział Ambulatoryjnej Chirurgii Krótkoterminowej
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Onkologiczna
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Gabinet Chemioterapii
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet zabiegowy
    Częstochowa, ul. Bony 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna