Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lipowa 2 (43-340 Kozy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Kozy
tel.: 33 4446950, 8173896

Jednostki - Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO

 • Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO

  Kozy, ul. Lipowa 2 (śląskie / powiat Kozy)
  Telefon: 33 4446950, 8173896
  Email: biuro@med-koz.pl
  Witryna: www.med-koz.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia onkologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowertorów
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG, spirometrii i testów alergologicznych
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne