Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIKO"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Liliowa 3 (43-340 Kozy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Kozy
tel.: 33 44 46 950, 33 81 74 399

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIKO" w Kozach

  Kozy, ul. Liliowa 3 (śląskie / powiat Kozy)
  Telefon: 33 81 74 399
  Email: biuro@med-koz.pl
  Witryna: www.med-koz.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kozy, ul. Liliowa 3      Telefon: 33 81 74 399  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Kozy, ul. Liliowa 3      Telefon: 33 81 74 399  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dzieci
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ortopedyczno-urazowej
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Pracownia EKG
   Kozy, ul. Liliowa 3     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia diabetologiczna
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia alergologiczna
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna dzieci
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia chirurgii ortopedyczno-urazowej
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Poradnia neurologiczna
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia USG
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia promocji zdrowia
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pracownia EKG
    Kozy, ul. Liliowa 3     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIKO" w Kozach

  Kozy, ul. Lipowa 2 (śląskie / powiat Kozy)
  Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896
  Email: biuro@med-koz.pl
  Witryna: www.med-koz.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950, 33 81 73 896  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia