Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus=Nr 1 Paweł H. Piotrowski

adres: Krańcowa 2 A (66-100 Sulechów)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: Sulechów miasto
tel.: 068 3528801

Jednostki - Centrum Medyczne NZOZ Medicus=Nr 1...

 • Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus=Nr 1 Paweł H. Piotrowski

  Sulechów, Krańcowa 2 A (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  Telefon: 502551218
  Email: pdppawel@zg.onet.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zakład rehabilitacji ruchowej
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia alergologiczna
   Sulechów, Krańcowa 2 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia