Centrum Medyczne OLMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zakładowa 56 (92-402 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Widzew
tel.: 42 67 06 241

Jednostki - Centrum Medyczne OLMED

 • Przychodnia

  Łódź, ul. Zakładowa 56 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 67 06 241
  Email: olmed@lekarz.lodz.pl
  • Gabinet laryngologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet okulistyczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet ginekologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet neurologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet medycyny pracy (badania okresowe)
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki innej - EKG
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet ortopedyczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet endokrynologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet dermatologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet laryngologii dziecięcej
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet fizjoterapii
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej rodzinnej i środowiskowej
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet lekarza POZ
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet internistyczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet urologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet pielęgniarki rodzinnej i środowiskowej
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet chirurgiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet alergologiczny
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet szczepień profilaktycznych i ochronnych
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet RTG
   Łódź, ul. Zakładowa 56     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza POZ
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet internistyczny
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet stomatologiczny
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet urologiczny
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Gabinet pielęgniarki rodzinnej i środowiskowej
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Gabinet chirurgiczny
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet alergologiczny
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet szczepień profilaktycznych i ochronnych
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet RTG
    Łódź, ul. Zakładowa 56     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia

  Łódź, ul. Henryka Brodatego 2 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 67 06 488
  Email: olmed@lekarz.lodz.pl
  • Gabinet medycyny ogólnej
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień profilaktycznych i ochronnych
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet internistyczny
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki rodzinnej i środowiskowej
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej rodzinnej i środowiskowej
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pediatryczny
   Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pediatryczny
    Łódź, ul. Henryka Brodatego 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek opieki domowej długoterminowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Zakładowa 56 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
 • Przychodnia

  Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 (łódzkie / powiat Konstantynów Łódzki)
  Telefon: 42 21 16 150
  • Gabinet lekarza POZ
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet internistyczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet laryngologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet ginekologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet neurologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet medycyny pracy (badania okresowe)
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ortopedyczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet dermatologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pediatryczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet laryngologii dziecięcej
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet pielęgniarki rodzinnej i środowiskowej
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet położnej rodzinnej i środowiskowej
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet szczepień profilaktycznych i ochronnych
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet diabetologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet okulistyczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet urologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet endokrynologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet chirurgiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet alergologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet gastrologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet pulmonologiczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet psychiatryczny
   Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet okulistyczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet urologiczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Gabinet endokrynologiczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet chirurgiczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet alergologiczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet gastrologiczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet pulmonologiczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Gabinet psychiatryczny
    Konstantynów Łódzki, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia

  Łódź, ul. Anny Jagiellonki 4 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 67 06 005
  • Gabinet lekarza POZ dla dzieci
   Łódź, ul. Anny Jagiellonki 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Anny Jagiellonki 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, ul. Anny Jagiellonki 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna