Centrum Medyczne Omega

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jagiellońska 70 (25-734 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 366 31 21

Jednostki - Centrum Medyczne Omega

 • Przychodnia nr 1

  Kielce, Jagiellońska 70 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 366 31 21
  Email: omega@omega.kielce.pl
  Witryna: www.omega.kielce.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia neurologiczna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Psychologii Pracy
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Psychiatria
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Psychiatria
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Orzecznictwa o Stanie Zdrowia
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Płuc
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Pediatryczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyczniowej
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Hematologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Kielce, Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Jagiellońska 70     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Jagiellońska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Kielce, Jagiellońska 70     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Jagiellońska 70     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Kielce, Jagiellońska 70     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia USG
    Kielce, Jagiellońska 70     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia nr 2

  Kielce, Szajnowicza 13E (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 366 31 21
  Email: omega@omega.kielce.pl
  Witryna: www.omega.kielce.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Inne Pracownie Diagnostyczne lub Zabiegowe
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Promocji Zdrowia
   Kielce, Szajnowicza 13E     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna