Centrum Medyczne "Rokitek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rokitek 41 A (27-600 Sandomierz)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Sandomierz
tel.: 015 833 13 33

Jednostki - Centrum Medyczne "Rokitek" spółka z...

 • Przychodnia

  Sandomierz, Rokitek 41 A (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 015 833 13 33
  Email: cm_rokitek@poczta.onet.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Logopedyczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Geriatryczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Ginekologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neonatologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Zespół Chirurgii Naczyniowej Jednego Dnia
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczna
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Reumatologiczna
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Neonatologiczna
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oddział Chirurgii Naczyniowej
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Zespół Chirurgii Naczyniowej Jednego Dnia
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
 • Ośrodek Zdrowia

  Koprzywnica, Sportowa 7 (świętokrzyskie / powiat Koprzywnica miasto)
  Telefon: 015 847 71 73
  Email: cm_rokitek@poczta.onet.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczna
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Koprzywnica, Sportowa 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczna
    Koprzywnica, Sportowa 7     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Koprzywnica, Sportowa 7     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jakubowice, brak 2 (lubelskie / powiat Annopol obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Jakubowice, brak 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Jakubowice, brak 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Jakubowice, brak 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Jakubowice, brak 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Pracownia Diagnostyczna

  Sandomierz, Rokitek 41 A (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 015 833 12 12
  Email: cm_rokitek@poczta.onet.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Sandomierz, Rokitek 41 A (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  Telefon: 015 833 12 12
  Email: cm_rokitek@poczta.onet.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Aerozoloterapii
   Sandomierz, Rokitek 41 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Aerozoloterapii
    Sandomierz, Rokitek 41 A     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna