Centrum Medyczne SALOMED sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wolności 4 a (62-200 Gniezno)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Gniezno
tel.: 61 42 500 12

Jednostki - Centrum Medyczne SALOMED sp. z o.o.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej SALOMED sp. z.o.o Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gniezno, Witkowska 73 (wielkopolskie / powiat Gniezno)
  • Zakład Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej
   Gniezno, Witkowska 73     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Pielęgniarek i Położnych
   Gniezno, Witkowska 73     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Zakład Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej Gniezno
   Gniezno, Witkowska 73     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Zakład Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej
   Gniezno, Witkowska 73     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zakład Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej Skubarczewo
   Gniezno, Witkowska 73     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
 • Centrum Medyczne SALOMED

  Gniezno, Wolności 4a (wielkopolskie / powiat Gniezno)
  Telefon: 61 425 00 12
  Email: biuro@salomed.pl
  Witryna: www.salomed.pl
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Gniezno, Wolności 4a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Gniezno, Wolności 4a     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Zakład pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 667671543  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zakład pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej Gołaszewo
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 667673213  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zakład pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej Gniezno
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 667673013  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zakład pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej Słupca
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 667671543  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 061 425 00 12  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 61 42 500 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia żywieniowa
   Gniezno, Wolności 4a      Telefon: 61 42 500 12  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia logopedyczna
   Gniezno, Wolności 4a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Hospicjum domowe
   Gniezno, Wolności 4a     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia leczenia ran
   Gniezno, Wolności 4a     
  • Zakład pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej Skubarczewo
   Gniezno, Wolności 4a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Gniezno, Wolności 4a     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia geriatryczna
    Gniezno, Wolności 4a     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia logopedyczna
    Gniezno, Wolności 4a     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Hospicjum domowe
    Gniezno, Wolności 4a     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia leczenia ran
    Gniezno, Wolności 4a     
   • Zakład pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej Skubarczewo
    Gniezno, Wolności 4a     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne