Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 85 placówek medycznych)

Gniezno, Św. Jana 9 (Gniezno)
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia pediatryczna, Poradnia...
więcej informacji
Gniezno, Jabłoniowa 23 (Gniezno)
Centrum Medyczne "Hipokrates" w Gnieźnie
Poradnia alergologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia wad postawy, Poradnia logopedyczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Pracownia USG, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Gniezno, Wolności 4 a (Gniezno)
Centrum Medyczne SALOMED sp. z o.o.
Poradnia diabetologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia żywieniowa, Zespół długoterminowej opieki domowej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Zespół rehabilitacji...
więcej informacji
Gniezno, Sienkiewicza 1 (Gniezno)
Centrum Medyczne spółka cywilna "Eskulap"
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna,...
więcej informacji
Gniezno, Niska 9 (Gniezno)
Centrum Rehabilitacji Dzieci AKTIN Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci, Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci, Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
więcej informacji
Gniezno, Niska 9 (Gniezno)
Centrum Rehabilitacji Dzieci i Mlodzieży TENREH
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci, Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci, Dział (pracownia) hydroterapii dla dzieci, Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
więcej informacji
Gniezno, 3 Maja 15 (Gniezno)
Centrum Stomatologiczne "DENTAL-PLUS"
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej
więcej informacji
Gniezno, Sobieskiego 17 (Gniezno)
"DENT" Centrum Stomatologii Nowoczesnej
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej
więcej informacji
Gniezno, Czarnieckiego 1C/1 (Gniezno)
FIZJOMEDICA Monika Kolberg
Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego
więcej informacji
Gniezno, Cymsa 16 (Gniezno)
Fizykoterapia i Rehabilitacja "IWMA-REH"
Dział (pracownia) fizjoterapii
więcej informacji
Gniezno, Łącznica 7 (Gniezno)
Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia Zakład Paliatywnej Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Gnieźnie
Poradnia medycyny paliatywnej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Zespół długoterminowej opieki domowej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Hospicjum domowe, Hospicjum domowe dla dzieci, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
więcej informacji
Gniezno, Józefa Chociszewskiego 17 (Gniezno)
Gabinet Stomatologiczny Achrem
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
więcej informacji
Gniezno, Żwirki i Wigury 43 (Gniezno)
Gabinety Lekarskie, Laboratorium Analityczne
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Zespół wyjazdowy ogólny
więcej informacji
Gniezno, P. Cymsa 16 (Gniezno)
Gnieźnieńska Poradnia Dermatologiczna
Poradnia dermatologiczna, Poradnia wenerologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Gniezno, Sikorskiego 14 (Gniezno)
Hubert Romel NZOZ APIMED Wielospecjalistyczne Gabinety Lekarskie.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Gniezno, nna Łokietka 2a/1 (Gniezno)
KOS-MED Urszula Kubala-Lubka
Poradnia zdrowia psychicznego, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
więcej informacji
Gniezno, Dworcowa 19 (Gniezno)
Laboratorium Analityczne "ANALITYK" s.c. Elżbieta Gołembowska & Anna Lubawa
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Gniezno, Św.Jana 9... (Gniezno)
Lecznictwo Szpitalne
Poradnia onkologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia neonatologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział diabetologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Stacja dializ, Oddział dla przewlekle chorych dla dzieci, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, Oddział...
więcej informacji
Gniezno, Jeziorna 13A (Gniezno)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia osteoporozy
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA