Centrum Medyczne Salute Poradnie i Rehabilitacja

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zbrowskiego 63 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 344 94 99

Jednostki - Centrum Medyczne Salute Poradnie i...

 • Centrum Medyczne Salute Poradnie i Rehabilitacja

  Radom, Zbrowskiego 63 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 344 94 99
  Email: info@cmsalute.pl
  Witryna: www.cmsalute.pl
  • Poradnia dermatologii
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Radom, Zbrowskiego 63      Telefon: 48 344 94 99  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Onkologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Radom, Zbrowskiego 63     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia wad postawy
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia osteoporozy
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia neurologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie w domu pacjenta
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia promocji zdrowia
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia medycyny pracy
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Onkologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Audiologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Foniatryczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Urologiczna
    Radom, Zbrowskiego 63     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia