Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EPMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Waryńskiego 9a (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 3311929

Jednostki - NZOZ EPMED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EPMED

  Radom, ul. Waryńskiego 9a (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 331-19-29
  Email: epmed@epmed.pl
  Witryna: www.epmed.pl
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia neurologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia proktologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia onkologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób naczyń
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Radom, ul. Waryńskiego 9a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia audiologiczna
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Szkoła Rodzenia
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Szczepień
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Diabetologia
   • Szczepienia - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
  • Punkt pobrań krwi
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 048 3311929  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Radom, ul. Waryńskiego 9a      Telefon: 483311929  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia