Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Katowicka 1 (43-400 Cieszyn)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Cieszyn
tel.: 33 85 20 969

Jednostki - Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek

 • Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek

  Cieszyn, ul. Katowicka 1 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 85 20 969
  Email: biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
  Witryna: www.elzbietanki.cieszyn.pl
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   Cieszyn, ul. Katowicka 1      Telefon: 33 85 20 969  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Fizjoterapia
  • Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   Cieszyn, ul. Katowicka 1      Telefon: 33 85 20 969  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Dział farmacji
   Cieszyn, ul. Katowicka 1      Telefon: 33 85 20 969  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna