Centrum Medyczne "ZDROWIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kleszczowa 3a (02-485 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Włochy
tel.: 22 86 36 346

Jednostki - Centrum Medyczne "ZDROWIE"

 • Przychodnia - Kleszczowa

  Warszawa, Kleszczowa 3a (mazowieckie / powiat Włochy)
  Telefon: 22 86 36 346
  Email: sekretariat@cm-zdrowie.pl
  Witryna: www.cm-zdrowie.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia nefrologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium ogólne
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Pracownia diagnostyczna (USG, EKG)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki POZ
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej POZ
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna (konslutacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia niepłodności (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy (konslutacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna (konslutacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia wad serca (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia wenerologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia zeza (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia audiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Porafnia foniatryczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychoterapii (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic (konsultacje)
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia RTG
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stomatologiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań do badań analitycznych
   Warszawa, Kleszczowa 3a      Telefon: 22 86 36 346  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Poradnia stomatologiczna - Łabiszyńska

  Warszawa, Łabiszyńska 25 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 81 42 904
  Email: sekretariat@cm-zdrowie.pl
  Witryna: www.cm-zdrowie.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Łabiszyńska 25      Telefon: 22 81 42 904  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Łabiszyńska 25      Telefon: 22 81 42 904  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Łabiszyńska 25      Telefon: 22 81 42 904  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Łabiszyńska 25      Telefon: 22 81 42 904  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Warszawa, Łabiszyńska 25      Telefon: 22 81 42 904  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna