Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "ZDROWIE"

adres: Kleszczowa 3 a (02-485 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Włochy
tel.: 022 863-63-46

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "ZDROWIE"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "ZDROWIE"

  Warszawa, Kleszczowa 3 a (mazowieckie / powiat Włochy)
  Telefon: 022 863-63-46
  Email: cm-zdrowie@post.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium ogólne
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Pracownia diagnostyczna ( USG, EKG )
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergii pokarmowych/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia niepłodności/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia wad serca/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia wenerologiczna
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób mięśni
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób mięśni
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia audiologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia nerwic/konsultacje/
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyczna: RTG
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań do badań analitycznych
   Warszawa, Kleszczowa 3 a     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne
 • Filia Poradnia Stomatologiczna

  Warszawa, Łabiszyńska 25 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 022 814-29-04
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Łabiszyńska 25     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Łabiszyńska 25     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Łabiszyńska 25     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Łabiszyńska 25     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej/bez wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym/
   Warszawa, Łabiszyńska 25     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna