Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Szpital w Warszawie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (02-781 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ursynów
tel.: 022 6440200

Jednostki - Centrum Onkologii - Instytut im....

 • Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie w trybie hostelowym - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w trybie hostelowym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w trybie hostelowym - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie w trybie hostelowym - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w trybie hostelowym - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w trybie hostelowym - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Chemii Klinicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Zakład Patologii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Patomorfologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Badania laboratoryjne - Neuropatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
  • Zakład Markerów Nowotworowych
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Zakład Fizyki Medycznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Epidemiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Epidemiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Epidemiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Mikrobiologia lekarska
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Diagnostyka laboratoryjna
   • Nadzór epidemiologiczny - Mikrobiologia lekarska
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Zakład Inżynierii Komórkowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Apteka
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Apteka
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 32 2788666  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 12 4229900  
  • Lekarz Zakładowy
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 32 2788666  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 32 2788666  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
  • Izba Przyjęć I
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Punkt Pobierania Krwi
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 12 4229900  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Diagnostyki Molekularnej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Patomorfologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia Mammografii Diagnostycznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Onkologia kliniczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Onkologia kliniczna
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Scyntygrafia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Gastroenterologii Centrum Onkologii w Warszawie
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • USG - Onkologia kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   • Endoskopia - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Chirurgia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Rentgenodiagnostyka - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Nowotworów Jelita Grubego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usłu Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Klinika Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Klinika Onkologiczna z Oddz. Chirurgii Onkolog., Oddz. Chemioterapii, Oddz. Radioterapii, Oddziałem Ginekologii Onkologicznej, Zakł. Teleradioterapii, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej, Przychodnią, Blokiem Operacyjnym
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Anestezjologii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Brachyterpii Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chemioterapii Dziennej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Zespół Konsultacyjno-Internistyczny
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Medycyny Paliatywnej i Badania Bólu
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododdział Chirurgii Endokrynologii Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododdział Usług Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Ginekologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zabiegowy i Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Ginekologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Zachowawczy Kliniki Gastroenterologii Centrum Onkologii w Warszawie
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • USG - Chirurgia ogólna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • USG - Onkologia kliniczna
    • Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
    • Endoskopia - Onkologia kliniczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • USG - Chirurgia onkologiczna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
    • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
    • USG - Gastroenterologia
    • Rentgenodiagnostyka - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hematologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
   • Klinika Nowotworów Jelita Grubego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usłu Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Urologia
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Klinika Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Klinika Onkologiczna z Oddz. Chirurgii Onkolog., Oddz. Chemioterapii, Oddz. Radioterapii, Oddziałem Ginekologii Onkologicznej, Zakł. Teleradioterapii, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej, Przychodnią, Blokiem Operacyjnym
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Diagnostyka obrazowa - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Zakład Anestezjologii
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Brachyterpii Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Zakład Rehabilitacji
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Chemioterapii Dziennej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Zespół Konsultacyjno-Internistyczny
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Medycyny Paliatywnej i Badania Bólu
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Pododdział Chirurgii Endokrynologii Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
    • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Pododdział Usług Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Oddział Zachowawczy Kliniki Ginekologii Onkologicznej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Oddział Zabiegowy i Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Ginekologii Onkologicznej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Klinika Gastroeterologii Onkologicznej

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Pracownia Ultrasonografii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Pracownia USG
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • USG - Chirurgia klatki piersiowej
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • USG - Neurochirurgia
   • USG - Onkologia kliniczna
   • USG - Otorynolaryngologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radioterapia onkologiczna
   • USG - Urologia
   • USG - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Gastroenterologia
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Onkologia kliniczna
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radioterapia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Pracownia USG
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • USG - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • USG - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • USG - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • USG - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • USG - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Oddział Onkologii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia Planowania Leczenia
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Pracownia Planowania Leczenia
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Klinika Radioterapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział radioterapii
  • Klinika Chemioterapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
  • Zakład Teleradioterapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział radioterapii
  • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Klinika Radioterapii
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział radioterapii
   • Klinika Chemioterapii
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Zakład Teleradioterapii
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział radioterapii
   • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Zachowawczy i Oddział Intensywnej Opieki Hemato-onkologicznej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Hematologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział transplantacji szpiku
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Onkologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Radioterapia onkologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Hematologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Ginekologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Hematologia
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transplantologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
   • Oddział Ginekologii Onkologicznej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
 • Klinika Nowotowrów Płuca i Klatki Piersiowej

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia klatki piersiowej
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia klatki piersiowej
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia klatki piersiowej
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
 • Klinika Nowotworów Układu Moczowego

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
    Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
    • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
    • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Klinika Onkologiczna

  Warszawa, ul. Wawelska 15 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 22 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Anestezjiologii i Intensywnej Terapii
   Warszawa, ul. Wawelska 15      Telefon: 022 6440200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii
   Warszawa, ul. Wawelska 15     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia klatki piersiowej
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia plastyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Ginekologia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Radioterapii
   Warszawa, ul. Wawelska 15     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • Izba Przyjęć II
   Warszawa, ul. Wawelska 15     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, ul. Wawelska 15     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Chemioterapii
   Warszawa, ul. Wawelska 15      Telefon: 22 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Oddział Anestezjiologii i Intensywnej Terpaii

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Anestezjologii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Ośrodek Szkolenia i Symulacji
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Zakład Teleradioterapii

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Radioterapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
 • Zakład Brachyterapii

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Brachyterapii, Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii Zakładu Brachyterapii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Klinika Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Oddział Terapii Jodowej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Onkologia kliniczna
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Scyntygrafia - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Scyntygraficzna
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Radiochemiczna
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Ultrasonofrafii Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Pracownia USG
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT) Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Densytometryczna Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Oddział Endokrynologii
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Klinika Ginekologii Onkologicznej
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
 • Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Epidemiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Epidemiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Mikrobiologia lekarska
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Mikrobiologia lekarska
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Epidemiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Mikrobiologia lekarska
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Mikrobiologia lekarska
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Mikrobiologia lekarska
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
 • Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Klinika Nowotworów Układu Nerwowego z Oddziałem Zabiegowym, Oddziałem Zachowawczym
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
 • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych

  Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6440200
  Email: dyrektor@coi.waw.pl
  Witryna: www.coi.waw.pl
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 22 6440200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Klinika Onkologii i Chorób Wewętrznych
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Warszawa, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5      Telefon: 022 6440200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia